/ اخبار
1390/05/30
آغاز بررسی لایحه بودجه 90 در صحن علنی+موافقان و مخالفان کلیات

آغاز کردند که دولت با 75 روز دیرکرد بودجه سال 90 را اول اسفند ماه سال جاری، به مجلس تقدیم کرد و.../ در نشست علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب می رسد و...

1390/05/31
آغاز بررسی لایحه بودجه 90 در صحن علنی+موافقان و مخالفان کلیات

آغاز کردند که دولت با 75 روز دیرکرد بودجه سال 90 را اول اسفند ماه سال جاری، به مجلس تقدیم کرد و.../ در نشست علنى، پس از رسیدگى به کلیات بودجه و تصویب آن، به پیشنهادهاى مربوط به درآمدها و دیگر منابع تأمین اعتبار بودجه عمومى دولت رسیدگى و سقف آن به ‏تصویب می رسد و

 
 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.