Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت کاروانسرای شاه عباسی محمد آباد قزوین

هدف پروژه : مرمت و احیای بنا جهت اقامت گروه باستان شناسی دانشگاه تهران برای مطالعه بر روی تپه های باستانی اطراف قزوین .

 

 

توصیف بنای کاروانسرا :

کاروانسرای محمد آباد از بنا های با ارزش دوره ی صفویه می باشد و یکی از 999 کاروانسرایی است که به دستور شاه عباس صفوی با هدف رونق تجارت در راه های ارتباطی ایران ساخته شد. الگوی معماری آن همانند دیگر کاروانسراهای هم زمان منطقه از فرم مکعب مستطیل می باشد که حیاطی در مرکز آن واقع شده است و بنا از قسمت جنوب بیرون زدگی دارد . کاروانسرا در اطراف خود از دیوار بسیار بلند برخوردار بوده که در هر گوشه آن برج مدوری بنا را از رها شدن مهار میکند . تزئینات به کار رفته در بنا ی کاروانسرا از نوع آجر بوده که در ساخت جرز ها و تاق ها با ملات گل کار شده است . فرم قوس های به کار رفته در ساخت بنا همانند بنا های دوره صفوی از نوع تیزه دار می باشد

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.