Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت حمام حاج میر حسن

مساحت کل پروژه :حدود 1000 متر مربع

 

 

هدف پروژه : مرمت و احیاء حمام با کاربری خانه فرهنگ محله .

توصیف بنای حمام حاج میر حسن :

بنای حمام مربوط به دوره قاجاریه بوده و همچون دیگر حمام های هم دوره خود در ارتفاع پایین تری نسبت به معبر اصلی ساخته شده است . بام آن از سه معبر اصلی اطراف حمام امکان دید و تا حدودی دسترسی دارد . الگوی معماری حمام بر اساس فضاهای تعریف شده ای از جمله سردر ورودی ، دالان ، ورودی، سربینه ، میاندر ها ، گرمخانه ، خزینه و دیگر فضا های تاسیساتی و خدماتی می باشد که با پیچیدگی خاصی با یکدیگر ارتباط دارند . پوشش گرمابه از تاق و تویزه نوع جناقی بوده و در چند موضع پوشش گنبدی نیز دارا می باشد که با مصالح آجر و ملات گل آهک ساخته شده است .

بیان وضعیت بنا قبل از اقدامات مرمتی:

قبل از شروع عملیات اجرایی این شرکت اقداماتی توسط پیمانکار قبلی بر روی بنا صورت گرفته بود که با بررسی انجام شده نواقصی در مرمت آن مشاهده می گردید . بنا دارای آسیب هایی از جمله فرسودگی مصالح ، رطوبت اشباع فضا های داخلی و همچنین ریزش مصالح در برخی مواضع ، از بین رفتن کف سازی و ... بود.

اقدامات مرمتی :

اقدامات انجام شده در دو فاز صورت پذیرفت

فاز اول : انجام مرمت تکمیلی و رفع نواقص مرمت قبلی و همچنین انجام زیر ساخت تاسیسات برقی و مکانیکی فضا های داخلی و ایجاد کانال های دفع رطوبت پای دیواره ها ایجاد نقب در دور تا دور دیواره های خارجی ( حمام جهت دفع رطوبت بیش از حد دیواره های مجاور با خاک )

نازک کاری فضا های داخلی با گچ نیم کوب ، نصب ازاره داخلی ، اجرای تاسیسات گرمایش از کف شیب بندی و عایق رطوبتی بام مرمت بدنه های موجود در بام . مناسب سازی منظر بام با الگوی سنتی و کف سازی بام با آجر فرش

فاز دوم : اجرای کف سازی فضاهای داخلی ، نورپردازی فضاهای داخلی ، تجهیزات مبلمان سالن آمفی تئاتر ، مرمت حوض های سنگی ، بند کشی ، نصب تاسیسات برقی و مکانیکی ، نصب حصار فلزی و ...

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.