Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت خانه گلچین و نیلساز

توصیف بنا:

 خانه های تاریخی گلچین و نیلساز در قلب بافت تاریخی و زیبای شهر دزفول و در محله تاریخی مسجد واقع گردیده است، نزدیکی این دو بنا با دو خیابان اصلی شهر از جمله خیابان امام خمینی و خیابان طالقانی که به محور طبیعی رود دز منتهی می گردد بسیار قابل توجه و از ویژگیهای مهم این دو خانه محسوب می گردد.

 اقدامات مرمتی :

پروژه طراحی واجرای مرمت این دو خانه با رویکرد طرح و اجرا در مهر سال 88 شروع شده و همچنان ادامه دارد. برنامه ریزی این پروژه طی سه مرحله کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت با هدف حفاظت و آشکارسازی ارزش های کالبدی و معنوی آنها تدوین گردیده است. مرحله کوتاه مدت (عملیات رفع خطر) انجام شده و پروژه آماده مرحله میان مدت (تثبیت وضع موجود-مرمت های استحفاظی و استحکامی) می باشد، به دلیل هدفمند بودن اقدامات فوق، سیاست های بلند مدت پروژه نیز که شامل احیا و بازسازی قسمت های تخریب شده می باشد مطالعه و در حال بررسی است برای نمونه خانه گلچین دارای عصاره خانه ایی می باشد که درصد زیادی از آن ویران شده است، مطالعات تعیین اصالت معماری عصاره خانه جهت بازسازی و احیا این فضا با توجه به ارزش های کارکردی فضا نیز انجام شده است.

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.