Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت مسجد امام بروجرد

توصیف بنا:

مسجد امام بروجرد یکی از بناهای دوره قاجاریه است که بر روی خرابه های مسجدی قدیمی تر ساخته شده . بر سنگ نوشته دیواره ایوان غربی آن تاریخ 1248 ه.ق حک شده است . در سال 1293هجري قمري تعميراتي در اين بناي ارزشمند تاريخي انجام و تزييناتي نيز به آن اضافه شده که از آن جمله مي‌توان به يک درب منبت کاري که در ورودي شمالي مسجد نصب شده اشاره کرد. مسجد سلطانی دارای چهار طاق و ایوان بزرگ در چهارگوشه است و ارتفاع طاق شبستان جنوبی و ایوان شمالی حدود 17 متر است . از نظر پلان شبيه مسجد امام (ره) تهران و مسجد نبي (ص) قزوين مي‌باشد.تزئینات داخلی مسجد را کاشی کاری های زیبا و گچبری و مقرنس کاری تشکیل می دهد . سنگ های پایه اصلی ایوان شمالی نیز با نقوش بسیار زیبا تزئین یافته اند .

اقدامات مرمتی :

ایوان جنوبی مسجد در اثر زلزله سال 85 به شدت آسیب دیده و اقدامات ذیل جهت مرمت آن صورت پذیرفت.

بازچینی وتکمیل طاق و تویزه ها و استحکام بخشی سازه اصلی ایوان جنوبی ،اجرای رسمی بندی ایوان و لنگه تویزه ها برابر الگوی موجود ،پاکسازی و تعویض مصالح و بند کشی مجدد،آجرچینی در قسمت غربی فیل گوشهای ایوان واستحکام بخشی زیر تویزه ایوان

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.