Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / ساماندهی محور پیاده بازدید دولت خانه صفوی

توصیف های محوطه تاریخی :

محوطه دولت خانه صفوی پس از انتخاب شهر قزوین در دوره صفوی به عنوان پایتخت در دوره ی شاه طهماسب صفوی در زمین های معروف به جعفر آباد ساخته شد . محوطه ی مذبور دارای مجموعه دیوانخانه ، کاخ های اقامتی ، سر در ورودی و ساختمان های خدماتی و چهار باغ محوطه بود که تنها بنای عمارت کلاه فرنگی و سردر عالی قاپو و قسمتی از باغ ها بجا مانده است . با توجه به استفاده محوطه مذبور در دوره های بعد به عنوان دارالحکومه شهر قزوین آثاری نیز به آن اضافه می گردد.

محدوده پروژه :

پروژه به عنوان یک محور مسیری تعریف شده از ساختمان عالی قاپو در شمال خیابان سپه آغاز شده و در انتها به محوطه عمارت کلاه فرنگی اتصال می یابد ، که در طول مسیر خود با گذشتن از چندین حیاط و محوطه باز امکان بازدید از آثار و بقایای بجا مانده از دوره های مختلف ( صفوی ، افشاریه ، زندیه ، قاجاریه ) همانند ساختمان عالی قاپو ، باغ حیاط عالی قاپو ، عمارت شهر بانی ، شتر خان ، گراند هتل ، سینما گراند هتل و عمارت چهل ستون صورت می پذیرد .

اقدامات انجام شده :

1 اجرای کف سازی با الگوی سنتی در برخی از مواضع ( از جمله کف سازی هشتی ساختمان عالی قاپو )

2 مرمت قسمت هایی از کف سازی در طول مسیر بازدید

3 معین و مشخص کردن مسیر بازدید با استفاده از علائم و تابلو های راهنما

4 اجرای حفاظ در کنار برخی از بنا ها

5 اجرای پل های رو گذر فلزی در طول مسیر

6 طراحی مبلمان مناسب جهت استفاده بازدی کنندگان در طول مسیر

7 حفاظت اضطراری برخی از بناها ( همچون اجرای پشت بند )

8 اجرای سرویس های بهداشتی در طول مسیر

9 اقدامات آزادسازی و خاکبرداری از محوطه آثار .

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.