Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت بافت کوچه سنگفرش شوشتر

موقعیت بافت :

کوچه سنگفرش بزرگترین معبر قدیمی شهر شوشتر بوده که در حد فاصل بین خیابان طالقانی و بلوار امام خمینی و در محدوده بازار قدیم (بازار فعلی) شهر قرار گرفته است. این گذر به عنوان یک دسترسی درجه یک جهت عبور و مرور کاروانهای تجاری و وسایل نقلیه بوده است. این بافت تاریخی ارسنی از بناهای قدیمی شهر شوشتر مانند: کاروانسرای افضل، خانه افضل، حمام افضل، ساباط افضل، کاروانسرای امین زاده، مسجد جراحون را در دل خود دارد.

اقدامات مطالعاتی و اجرایی:

انجام مطالعات بازشناسی هویت و کالبد اصلی

برداشت بدنه ها و  شناسنامه دار کردن واحدها و اجزای کالبدی

گمانه زنی و بررسی های میدانی جهت شناخت اصالت طرح سنگفرش گذر

ساماندهی شیب معابر و تمهیدات دفع آبهای سطحی

اجرای کانال تاسیسات آبرسانی، فاضلاب شهری، برق رسانی و روشنایی معبر

ساماندهی و طراحی و اجرای سنگفرش گذر

طرح ساماندهی تردد سواره و پیاده

طرح مرمت بدنه های گذر در چند فاز اجرایی

طرح مبلمان شهری با توجه به فضاهای مکث و سکون

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.