Next
 
/ فعالیت های ما / پایان یافته /مرمت / مرمت قلعه شوش (فرانسوی ها)

موقعیت بنا : قلعه شوش در محوطه تپه های باستانی شوش و در حاشیه شهر شوش واقع شده است .

هدف پروژه : مرمت و بهسازی بنا و محوطه های باستانی تپه های شوش.

توصیف بنای شوش :

قلعه شوش در دوره ی قاجاریه توسط گروه باستان شناسی فرانسوی به سرپرستی پروفسور دمورگان و با هدف ایجاد پایگاهی جهت اقامتگاه کاوشگران و حفاظت از اشیاء به دست آمده ساخته شد. معماری قلعه بیشتر شبیه معماری قلعه های اروپایی بوده که از یک حجم بزرگ و فشرده با ارتفاع حدود  30 متر از سطح زمین بر روی قسمتی از تپه باستانی شوش ساخته شده است . مصالح به کار رفته در ساخت بنا از نوع آجر با ابعاد بزرگ بوده که از کاوشها و آثار تاریخی محوطه شوش مورد استفاده قرار گرفته است ، به صورتی که در بسیاری از آنها آجرهای با خطوط میخی مشاهده میشود . قلعه از داخل دارای چند طبقه می باشد . سازه از نوع ماسونری بوده و از جرزهای بسیار قطور آجری ساخته شده است . از عناصر معماری استفاده شده در بنا که آن را نسبت به بناهای ایرانی متمایز می کند فرم بیرونی بنا می باشد که با استفاده از موتیف در جانپناه ها و پیش آمدگی و تورفتگی های خاص می باشد .

وضعیت بنا قبل از اقدامات مرمتی :

آسیب های وارده بر بنا به دو صورت می باشد

1 آسیب ها و تخریب هایی که در دوره جنگ تحمیلی به بنا وارد شده است .

2 آسیب های فرسایشی که بیشتر به صورت فرسودگی مصالح بر نما مشخص بود .

اقدامات مرمتی :

مرمت صورت گرفته در دو فاز صورت می پذیرفت .

فاز اول :

بازسازی قسمت های فروریخته بنا و بازسازی مجدد آن ها که بیشتر در مواضع خارجی و نمای بنا صورت گرفت ( بند کشی مجدد دیوار های خارجی و داخلی )

فاز دوم :

اجرای کف سازی قسمت هایی از محوطه و نیز احداث حصار خارجی بنا به طول 350متر با الگو های سنتی مجاور خیابان ورودی به قلعه .

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.