Next
 
/ فعالیت های ما / در حال انجام /مرمت / مرمت حمام گپ

مساحت آن قريب به790 متر مربع  مي باشد، به نظر مي رسد در ادوار بعدي نيز در آن تغيراتي در آن لحاظ شده باشد. تزئينات ساده گچبري در رسمي بنديهاي زير گنبدآن وجود دارد و هيچ شواهدي دال بر وجود نقاشي و آهك بري در آن وجود ندارد.
در گذشته آب رساني بنا از چاهي موسوم به گور يا  گاورو كه در  قسمت  تون قرار دارد. تامين مي شده و فاضلاب آن از طريق تنبوشه هاي در زير خيابان فردوسي به رودخانه  مي ريخته است . در قسمت بينه 2ستون سنگي ودر گرم خانه نيز 4 ستون سنگي وجود دارد،قوسهاي اجرا شده در بنا همگي از نوع شبدري كند مي باشد.

 

 

اقدامات مرمتي:

اجراي كف سازي و كف فرش كليه بخشهاي داخلي

حذف اندود هاي فرسوده بدنه سطوح منحني و كاربندي ها

اجراي اندود بدنه ها

اجراي هورنو هاي پشت بام

طراحي و اجراي تاسيسات برقي

 

 
جستجو   نام  

ایمیل  

ثبت
 
 
 

Copyright © 2011. All rights reserved. Designed by : Mojtamir Studio
Developed by : Riton Co.